image image image image
Morimoto Basislager 4.780 m
Nayaganga Gipfel 5.844 m
Auf dem Weg zum Nayaganga Ganjala Chuli Gipfel
Zeltlager
Morimoto Basislager 4.780 m Read the Full Story
Nayaganga Gipfel 5.844 m Read the Full Story
Auf dem Weg zum Nayaganga Ganjala Chuli Gipfel Read the Full Story

Nayaganga Gipfel 5.844 m

Mountain